Porjus SF Logga.png

    Porjus Skytteförening
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Styrelse 2023


Ordförande:                   Stig-Arne Jansson 070 358 06 08           

Sekreterare:                   Kjell Eriksson

Kassör:                          Viola Walkeapää

Ledamot / Älgbanan:       Kent Wiklund   

Ledamot / Banor miljö:    Mats Aspholm

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


Medlemsavgifterna för 2023 är 150:-


swish logga.jpg   123 260 0633

eller  Bg.nr. 5725-7776


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


Information från Porjus skytteförening 2023


Skytteförening 2023.jpg


Läsa som .pdf  >  Skytteförening 2023.pdf