Luleälven:
 

Sedan 1914 har vi hämtat energi från detta magnifika vatten. Ingen älv i hela landet genererar så mycket elkraft som Luleälven: en fjärdedel av landets totala vattenkraft produktion och en niondel av Sveriges hela elproduktion.


16 vattenkraftstationer har förändrat utseende och karaktär på älven. Men trots den omfattande utbyggnaden kan man fortfarande njuta av storslagna naturupplevelser. Älven har sitt ursprung ur landets natur- och kulturvärldsarv Laponia och bjuder på stor variation från fjäll till kust.


Relaterade länkar:


Vattenfalllogo.jpg

www.vattenfall.se


http://laponia.nu/Laponia.nu


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


Boktips:

  • ”Den effektfulla älven”

  • ”Porjus, pionjärverket i ödemarken”

  • ”Suorva, dammbygget i vildmarken”

  • "Harsprånget"

  • "Porjus Den Flygande Byn"

Samtliga dessa böcker är skrivna av Nils Forsgren. De kan beställas hos Arkivkommittén,


order@porjusarkivkommitte.se


www.porjusarkivkommitte.se


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


Porjus Kraftverk - Årets industriminne 2009


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


Porjus – ett kraftfullt steg in i svenska elåldern.

Artikel Norrbottens Kuriren och NSD 14 juni 2017

© Seved Johansson


Porjus, ett kraftfullt steg in i svenska elåldern.pdf


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■


Porjus gamla kraftstation - från elproduktion till kulturarv av Anna Elmén Berg - 2007


Porjus Gamla kraftstation.pdf


■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Kulturmiljö vid Norrbottens museum.
Aktuellt om Norrbottens förhistoria, historia och nutid.Publicerat: 10 sep 2021

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Besök Vattenfalls gamla kraftverk öppna länk:
                       


GamlaKraft HdZ
Vattenfalllogo.jpg